SK CZ

Fariña

Prebieha v Galícii (Španielsko) 80. rokov, kedy sa odvetvie rybolovu transformovalo a mnohí vlastníci lodí sa stali zadĺženými. Táto situácia bude priaznivá pre začatie aktivít, ako je pašovanie a obchodovanie s drogami.

  Práve sleduje 13 ľudí.

Počet odoberateľov: 0